Oppdatert

Typografi

Elvia har en profilfont som heter Red Hat. Den skal brukes gjennomgående i alt materiale. Skriftfamilien Red hat har to optiske størrelser, Display og Text.

Red Hat Display har tettere space og større x-høyde og egner seg i store størrelser i f.eks titler. Red Hat Text har litt mindre x-høyde, mer space og er designet for god lesbarhet i mindre størrelser.

Red Hat ble opprinnelig bestilt av Pentagram og er designet av Jeremy Mickel, MCKL. Det er en open-source fontfamilie som kan lastes ned via Google Fonts.

Ba9fb1de 99d0 11ea a5fd fb4cc5274cc6
695ff036 99d5 11ea a5fd f75131735c0f

Erstatningsfont

Verdana brukes som erstatningsfont der det ikke er mulig å bruke profilfontene.

Verdana er en systemfont (font som er forhåndsinstallert på datamaskinen eller enheten din), og krever ikke innkjøp av lisens eller innstallering. Systemfonter brukes hovedsaklig i digitale dokumenter og maler som ofte sendes til og deles med personer som ikke er ansatt i Elvia, og dermed ikke har profilfonten (Red Hat) installert. Verdana er tilgjengelig på tvers av alle plattformer og programvarer (både PC og Mac).

Fdb78cac 99d6 11ea a5fd 83d80d52d1a4
F7c176d6 99d7 11ea a5fd 73b71e10176b

Knip teksten Verdana er designet for å virke luftig og har derfor mye avstand mellom bokstavene. For å simulere profilfonten Red Hat på best mulig måte kan gjerne teksten knipes ved å minske avstanden mellom bokstavene.

Titler

Red Hat Display Black skal brukes i alle titler.

Titler skal være tydlige og lett å oppfatte. Som regel skal de bestå av versaler (store bokstaver), men ved lengre tekster brukes minuskler (små bokstaver) for å sikre god lesbarhet.

3611be54 99d9 11ea a5fd c7104cab1726
3d09f488 99d9 11ea a5fd 8b45a5f942ec

Aktivering av titler

Titler kan aktiveres for å vise at Elvia er PÅ og fulladet.

Vi bruker tekst med omriss i kombinasjon med fylt tekst for å gi et budskap energi og for vise at det er PÅ, aktivert og fulladet.

Aktivert tekst

Aktivert tekst skal alltid settes i fylt hvit eller sort etter hvilken farge som gir best kontrast mot bakgrunnen.

Deaktivert tekst

Deaktivert tekst skal settes med et omriss (sort eller hvit etter hvilken bakgrunn den står på). For å få optisk lik tykkelse på titler i alle størrelser er det definert en regel for strektykkelse på omriss.

Print: Tekstens punktstørrelse x 0,017 = strektykkelse på omriss målt i punkter.

Digitalt: Tekstens pixelstørrelse x 0,02 = strektykkelse på omriss målt i pixler.

Eksempel:

En tittel i 50pt/px størrelse skal ha følgende strektykkelse på omriss:

50pt x 0,017 = 0,85 punkt strektykkelse på omriss

50px x 0,02 = 1 pixel strektykkelse på omriss

97a7cc86 99dd 11ea a5fd b361427587d1
AV/PÅ-konsept på lys flate
A1d90c10 99dd 11ea a5fd 276b40ec4d83
AV/PÅ-konsept på mørk flate
Af381d06 99dd 11ea a5fd 03ffe0f49c5e
AV/PÅ-konsept på lys flate
0baf610c 99de 11ea a5fd e3ff906f2e4a
AV/PÅ-konsept på mørk flate

Typografi i bruk

Typografi er et viktig virkemiddel i Elvias identitet og profilfonten «Red Hat» skal brukes gjennomgående i all kommunikasjon.

Skriftfamilien består av to skrifttyper med ulik optisk størrelse (Display og Text).

Red Hat Display brukes i titler i snittet Black.

Red Hat Text brukes i snittene Bold, Medium, Regular og tilhørende italic-versjoner. Red Hat Text brukes gjennomgående på alle områder unntatt titler hvor Red Hat Display Black skal brukes.

Eb828398 99e0 11ea a5fd bfcd79a23e39

Tittel

Kan skrives i VERSALER eller minuskler. Hele teksten kan settes med omriss. Skal deler av teksten utheves kan den uthevede delen settes som fylt. Vi bruker hovedsaklig Red Hat Display Bold i titler.

Ingress

Settes i Red Hat Text Medium, og skal alltid være mindre enn tittelen. Ingress skal ha en større punktstørrelse enn brødteksten, for å skape et hierarkisk forhold mellom disse.

Brødtekst

Skal alltid settes i en godt lesbar størrelse. Denne teksten skal ha en mindre punktstørrelse enn tittel og ingress. Vi bruker hovedsaklig Red Hat Text Regular i brødtekst, men vi kan utheve viktig innhold med italic, understreket eller bold

Mellomtittel

Settes alltid i bold, og er 0–2 punkt større enn brødteksten som følger.

Avsluttende punktum

Vi avslutter titler med et grønt punktum.