Oppdatert

Lys-sirkel

Elvia er leverandør av energi og lys og har en lys-sirkel som kommuniserer dette.
13c3ce60 9aa5 11ea a5fd bf0754349a0b
Plassering av logo i lys-sirkel.

Lys-sirkelen rundt logo er fleksibel og kan forstørres. Når sirkelen forstørres skal midtpunktet alltid være sentrert i sirkelen i A-en i logoen. Lys-sirkelen skal aldri være mindre enn i eksemplene over.

Lys-sirkelen kan også være i «Elvia Mørk» med logo for mørk flate der lys-sirkelen skal aktiveres og settes PÅ.

Lys-sirkelen kan brukes til å definere beskjæring av bilder.