Oppdatert

Logo

Logoen er Elvias viktigste identitetsmarkør og benyttes i all visuell kommunikasjon.

Logoen er bygget opp av spesialtegnede bokstaver. Forbokstaven refererer til det internasjonale symbolet for «standby» som er i bruk på alle elektriske apparater. De to grønne sirklene symboliserer miljøvennlig energi og lading, og viser at Elvia er PÅ, aktivert og fulladet.

Logo på hvit bakgrunn

Hovedlogo på hvit bakgrunn er sort og har grønne sirkler som viser at Elvia er PÅ, aktivert og fulladet.

Elvia logo skal helst gjengis på hvit, sort eller «Elvia Mørk» bakgrunn. Der det ikke er mulig å gjengi de grønne sirklene i farger brukes sort eller hvit enfarget logo.

Elvia ON
Elvia PÅ
Elvia OFF
Elvia PÅ

Logo på mørk bakgrunn

Hovedlogo på mørk bakgrunn er hvit og har grønne sirkler som viser at Elvia er PÅ, aktivert og fulladet.

Elvia logo skal helst gjengis på hvit, sort eller «Elvia Mørk» bakgrunn. Der det ikke er mulig å gjengi de grønne sirklene i farger brukes sort eller hvit enfarget logo.

Logoen finnes også i en mørk AV-variant til bruk der det skal kommuniseres at Elvia gir energi, fra AV til PÅ. Mørk AV-variant skal alltid brukes i tydelig sammenheng med hoved­logo med grønne sirkler, fortrinnsvis i animasjoner. Se prinsippskisse for animasjon.

Elvia ON neg
Elvia PÅ
Elvia ON2 neg
Elvia PÅ
Elvia OFF neg
Elvia AV

Prinsipp logoanimasjon

Logo på farget bakgrunn

På fargede flater skal logo gjengis i en prosentverdi av bakgrunnsfargen («ton-i-ton»).

• På lyse farger: 50% mørkere enn bakgrunnsfargen.

• På mørke farger: 25% lysere enn bakgrunnsfargen.

Cda0fed6 99c2 11ea a5fd df63f160d5b8
Lyse farger: Logo = + 50% av bakgrunnsfargen
Dd719550 99c2 11ea a5fd 47af023e122f
Mørke fager: Logo = ÷ 25% av bakgrunnsfargen

Ikon

Der det ikke er plass eller hensiktsmessig å bruke logo kan ikon benyttes.

Ikonet kan f.eks. brukes som profilbilde på sosiale medier eller som favikon, eller på andre små flater hvor det ikke er plass til logo.

Elvia ikon
Elvia ikon neg

Logo – beskyttelsesområde

Det skal alltid være tilstrekkelig med plass rundt logo for å unngå konflikt med andre visuelle elementer.

Beskyttelsesområde rundt logo tilsvarer 3 ganger tykkelsen på bokstavene i logoen (definert som X), eller 45% av høyden på logoen. Disse målene er et minimum og skal alltid følges.

00bd4cc2 99c6 11ea a5fd b72dace007a7

Logo og ikon – minstestørrelse

Minstestørrelser for digitale og trykte medier er definert for å sikre at logoen alltid gjengis så tydelig som mulig.

For print er minstestørrelse 8 mm høyde for logo og ikon. For digitale flater er minstestørrelse 24 pixler høyde for logo og ikon.

Aabab3a2 99c8 11ea a5fd 13c2d9b087e3
Minstestørrelse digitalt
B30617c2 99c8 11ea a5fd ff017a27c963
Minstestørrelse print

Last ned logo-filer

Her kan du laste ned logo og ikon i diverse filformater for digitalt bruk (RGB) og til trykk (CMYK). Ta kontakt med oss hvis du trenger andre filformater.