Oppdatert

Eksempler

Her finner du eksempler på hvordan Elvias identitet skal brukes.

Lys-sirkel og energi-ring

3a6cbed0 9e71 11ea a14e 237fd6ba23ad
Eksempel på hvordan lys-sirkelen kan brukes for å definere flater til tekst. Tekstområdet kan legges til høyre eller venstre i liggende formater, mens det kan settes i topp eller bunn på stående formater.
44decd68 9e71 11ea a14e d7a27316db50
Eksempel på hvordan lys-sirkelen kan brukes på Elvia AV (sort) eller Elvia Mørk for å definere flater til tekst. Tekstområdet kan legges til høyre eller venstre i liggende formater, mens det kan settes i topp eller bunn på stående formater.
De89288c 9e71 11ea a14e 27be35178eb0
Eksempel på hvordan de grafiske elementene kan settes sammen på en flate med utfallende bilde. Logo i lys-sirkel og energi-sirkel kan gjerne legges utfallende, og plasseres der det er naturlig for å skape en god komposisjon i bildet. Hvis det er en opplagt lyskilde i bildet er det fint å plassere lys-sirkelen med logo her, og at det blir mørkere i områder som har større avstand fra logoen.
E9f03e2c 9e71 11ea a14e 2f31ae6fae5c
Eksempel på hvordan de grafiske elementene kan settes sammen på en flate med utfallende bilde.
5e876c82 9e73 11ea a14e 47027c9fdfcb
Lys-sirkel i lay-out.

Enkel lay-out

F3b5bb9e 9e71 11ea a14e 3f55d7c2ad9d
Der det ikke er anledning til å bruke de grafiske elementene, løses dette med en rett inndeling av bilde og tekstflate. Formatet kan deles opp med bilde- og tekstflate horisonalt eller vertikalt, avhengig av liggende eller stående format. Dette er et godt alternativ på flater hvor de grafiske elementene er vanskelige å implementere. Elvia-logoen kan settes som avsender nederst i tekstfeltet.
Fc5fff34 9e71 11ea a14e 83ce4e2bc513
Der det ikke er anledning til å bruke de grafiske elementene, løses dette med en rett inndeling av bilde og tekstflate. Formatet kan deles opp med bilde- og tekstflate horisonalt eller vertikalt, avhengig av liggende eller stående format. Dette er et godt alternativ på flater hvor de grafiske elementene er vanskelige å implementere. Elvia-logoen kan settes som avsender nederst i tekstfeltet.
6a9ac7d0 9e73 11ea a14e d7070851dff5
Uten grafiske elementene med en rett inndeling av bilde og tekstflate.

Brevmal

Dce4fe9a 9e79 11ea a14e 9f5e0bc604c3

PowerPoint-mal

57d9a760 9e7d 11ea a14e 4751debc6c9d

Mailsignatur

B2e8ed38 9e8b 11ea a14e a7b14566bf1b
Mailsignatur settes i Verdana, navn og etternavn i versaler med Elvia-grønn punktum som identitesbærer.

App ikon

06ff6846 9e7f 11ea a14e 176fe4bc017d

Sosiale medier

Be310978 9e8b 11ea a14e df79f0d976cf
Elvia Ikon skal være sort og står alltid på hvit bakgrunn (som representerer energi/lyskilde/PÅ) i sosiale medier.
B3af6552 9e91 11ea a14e 43eaafe5fa01
Eksemplet viser hvordan ikon skal brukes på LinkedIn.
Ce3fc5e2 9e91 11ea a14e 73ef314439f8
Eksemplet viser hvordan ikon skal brukes på Facebook.

Kjøretøy

Bb245236 a0e2 11ea a14e 472af41f5288
Eksemplet viser hvordan kjøretøy skal folieres.