Oppdatert

Stil

Mål og prinsipper med det vi skriver

Våre verdier skal gjenspeile oss som selskap i alt vi gjør og hvordan vi blir oppfattet på konsernnivå og ut mot kundene.

De verdisettene som Elvia har satt er:

  • Vi skal være skikkelige
  • Vi skal være åpne
  • Vi skal være djerve

Disse verdiene skal være et utgangspunkt for all kommunikasjon - både internt og eksternt. Verdiene skal gjenspeiles i vår bedriftskultur og være en del av vårt operative arbeid hver dag.

Gi kunnskap og opplyse

Gjennom innholdet vårt skal vi gjøre kunden i stand til å forstå hvem vi er, hva vi jobber med og hva vårt samfunnsoppdrag er.

Derfor er det viktig at innholdet vårt skal produseres med utgangspunkt i kunden/målgruppen og deres behov. På den måten vil vi kunne gi de den relevante informasjonen de trenger, samtidig som de får muligheten til å lære.

Hjelp til selvhjelp

Vår bransje er ofte forvirrende for forbrukeren, og vi ønsker å være en del av løsningen.

Vi er eksperter på vårt fag og vår bransje, og denne kunnskapen skal vi gjennom godt innhold dele med kunden. Innholdet skal gjøre mottakeren i stand til å finne løsninger på de utfordringer eller spørsmål de måtte ha, slik at de ikke behøver å kontakte oss før de virkelig trenger det.

For å oppnå dette er det viktig at innholdet er:

  • Tydelig og enkelt. Tilpass språket etter hvem du snakker med (kunden, installatøren o.l.) og hvilken målgruppe du ønsker å nå. Gjør deg forstått ved å være tydelig og konkret. Bruk enkle ord og setninger og tilpass etter mottaker. Eksempelvis vil en entreprenør eller ingeniør ha behov for mer fagterminologi enn Ola og Kari Nordmann.
  • Nyttig og relevant. Før du begynner å skrive, spør deg selv: Hva er hensikten med dette innholdet? Hvem skal lese det? Hva trenger de å vite? Når trenger de det? Akkurat som du gjør i samtaler ansikt til ansikt tilpasser du tonen din avhengig av hvem du skriver til og hva du skriver om.
  • Vennlig. Skriv som et menneske og vær personlig i din fremtoning. Ikke vær redd for å strekke deg litt ekstra hvis det gjør innholdet mer relaterbart. Alt innholdet vårt, fra hvordan åpne HAN-porten, hva jordfeil er til strømbrudd varsler, skal være varmt og menneskelig.